Bengt Mattsson

Bengt föddes på Bäckefors sjukstuga i Dalsland 1937 och tog sina första stapplande steg i Snäcke, en ort på landremsan mellan sjöarna Ånimmen och Svanfjorden en dryg mil norr om Mellerud. Har arbetat som typograflärling och fritidsskribent på den sedan länge nedlagda Åmåls-Tidningen, som journalist på Arvika Tidning (också nedlagd), Östersunds-Posten och som ombudsman på Journalistförbundet. Pensionär sedan 1997.

Efter en stroke 2004, som efter två veckor följdes av ytterligare en stroke, har han som ett led i sin rehabilitering arbetat vid datorn med bland annat en del hågkomster ur sitt liv, livligt påhejad av sin hustru Sara-Kajsa. Hemsidan kommer successivt att byggas ut med nya alster.